Web Server, Web form nedir, web formlar nasıl çalışır, CompileWith, SmartNavigation, Body, Form, Method, Post, Get, Runat, Ortak kod sayfası, ortak kod sayfası nedir, Ortak kod sayfası nasıl yapılır

Web Form Nedir ?

Internet Information Server (IIS)’e sahip Web Server üzerindeki HTML kod ve kontrolleri içeren yapıya Web Form adı verilir. Web form; HTML tarafından oluşturulmuş kullanıcı ara birimini Browser’a yollar iken, kod ve kontroller Web Server’da kalarak kullanıcı arabirimine destek verirler. Bu yapı Client-Side ve Server-Side tanımlamalarını oluşturur. Bu da geleneksel Web Sayfası ile Web Form arasındaki farkı ortaya çıkarır. Web sayfası; gerekli tüm kodları Browser’a gönderir ve burada Process kademeleri gerçekleşir. Web Form ise; sadece arabirim kontrollerini gönderir ve sayfa process kademeleri server tarafından yönetilir. Bu kullanıcı arabirimi/kod ayrımı; web sayfasının güvenliğini ve fonksiyonelliğini arttırarak Browser alanınıda genişletir.

Web Formlar; ASP .NET sayfalarda yaygın olarak oluşturulur veya bu sayfalara ASPX sayfalar adıda verebiliriz. Çünkü buradaki formlar .aspx uzantıya sahiptir. aspx. Sayfalar ile .asp sayfalar aynı server üzerinde bulunabilir. Uzantıya göre hangi process kademelerinin gerçekleştirileceğine karar verilir.

Web formları iki ayrı dosya içerir.  .aspx dosyaları; Web Form için kullanıcı arabirimini, .aspx.cs veya .aspx.vb dosyaları ise kod desteği verir.

Nasıl Çalışır ?

Eklemiş olduğumuz sayfanın sonuna Source kısmına geçtiğimiz zaman en üstte sayfa yönetimi ile ilgili genel bilgileri içeren @Page Directive bölümü vardır. Aşağıdaki iki satırda C# ve VB sayfalarında varsayılan olarak bulunan yazılımlar verilmiştir.

C#
<% @ Page Language=”C#” CompileWith=”Default.aspx.cs” ClassName=”Default_aspx” %> 

VB
<% Page Language=”VB” AutoEventWireUp=”false” CompileWith=”Default.aspx.vb” ClassName=”Default_aspx” %>

Burada bulunan CompileWith ifadesinin yanındaki belirtilen dosya, sayfayı derlerken kullanılır. Bu dosyalar sayfa ile aynıdır, yalnız kullandığınız dile göre uzantısı .cs veya .vb olabilir.

Web sayfanız ve onun kodlarının bulunduğu sayfa çalışma esnasında ana yapıyı oluşturur ve sayfa yüklenirken tek bir yapı gibi hareket eder.

Bundan dolayı açılan bir oturumda aynı sayfa ikinci ve sonrası yüklemelerde daha hızlı açılır ve çalışır. Bir web sayfasının Source kısmında gördüğümüz ifadelerden bazılarını inceleyelim.
 

SmartNavigation : Browser’ı refresh ettiğimiz zaman sayfa başına gelmeden, sadece değişen bilgilerin güncellemesini sağlayarak o an sayfanın neresinde isek oradan devam etmemizi sağlar. Internet Explorer 5.0 ve sonrası için geçerlidir.

Body : Client’ın browser üzerinde objelerinin nasıl görüneceği tanımlanır. </body> tag’ı ile tanımlanır. Burada her web form, otomatik olarak form yapısında gelir ve Server üzerinde çalışır.

<body MS_POSITIONING=”GridLayout”>

<form id=”Form1” method=”post” runat=”server”>

<asp:TextBox id=”TextBox1” style=”Z-INDEX: 101; LEFT: 144 px; POSITIONS: absolute; TOP: 56px runat=”server”>

</asp:TextBox>

</form>

</body>

Form: Kontrol gruplamasını ve özelliklerini belirleyen kısımdır.  .aspx sayfalarında sadece birtane Server-Side form’a sahip olunabilir. <form></form> tag’ı ile tanımlanır.

Method : Server’a değerin dönme yöntemini belirler. İki seçeneği vardır.

Post: HTTP ile data geçişi sağlanır.
Get: Query String ile data geçişi sağlanır.

Runat: Özelliklerin Server tarafından kontrol edildiğini gösterir. Örneğin; bir sistem saati kullandığımızda bu, Server tarafından kontrol edilir. Eğer kullanmaz isek Client üzerinden kontrol eder. Ancak default olarak tüm Web Server kontrolleri Server üzerinde çalışır ve değiştirilemez.

Ayrıca bir kontrol tarafından Server ortamına bilgi gönderilmesi olayına PostBack denir.

Ortak Kod Sayfası Nedir ?

Sitenizde birden fazla sayfa varsa her eklediğiniz sayfa; varsayılan olarak ayrı bir kod sayfasına sahiptir. Ancak siz, bu sayfaların ortak bir yerde tutulmasını isterseniz; sayfayı eklerken Place code in seperate file seçeneğinin başındaki kutucuğun işaretini kaldırmanız gerekir.

Bu durumda bir Label bir Button koyarak kod yazamak için; button üzerine tıkladığınızda direkt olarak HTML kodlarının bulunduğu Source kısmına geçersiniz. Gerekli kodları buraya aynı şekilde yazarsınız.

<script runat=”Server”>
Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Label1.Text= “merhaba”
End Sub
</script>

Gibi :)

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

2 Yanıt to “Web Server, Web form nedir, web formlar nasıl çalışır, CompileWith, SmartNavigation, Body, Form, Method, Post, Get, Runat, Ortak kod sayfası, ortak kod sayfası nedir, Ortak kod sayfası nasıl yapılır”

  1. selen says:

    çok güzel anlatmışsınız emeğinize sağlık.Saygılar.

  2. numan says:

    sagol emegine saglık

Yorum Ekle