SQL Serverda isimlendirme kuralları, Unicode 2.0, SET QUOTED_IDENTIFIER ON, sql server isimlendirme, sql serverda nesneleri isimlendirme

SQL Server’da  İsimlendirme Kuralları

SQL Server’da isimlendirme kuralları oldukça serbesttir. Boşluklar içeren ya da anahtar kelimelerle aynı olan isimlere izin verilir. Birçok özgürlükte olduğu gibi, bazı yanlış seçimler yapmak ve zor durumda kalmak çok kolaydır.

Ana kurallar şöyledir ;
Nesnenize vereceğiniz ismin ilk harfi, Unicode 2.0’da belirlenmiş özelliklere uygun bir (Türkçe karakter olmamalıdır)  harf olmak zorundadır. (A-Z arasında büyük harfler ya da A-Z arasında küçük harfler)  server yapılandırmasına bağlı olarak büyük harf, küçük harf ayrımı vardır. İlk harften sonra, istediğiniz bir karakteri kullanmakta serbestsiniz.

Normal nesneler için 128 karaktere, geçici nesneler için 116 karaktere kadar uzunlukta isimler verilebilir.

SQL Server anahtar kelimeleri ile aynı olan ya da boşluk içeren isimler, tırnak arasında (“”) ya da köşeli parantez ([]) arasında gösterilmelidir. Hangisinin anahtar kelime , hangisinin isim olarak kabul edileceği, veritabanında yaptığınız uyumluluk seviyesi ayarlamasına bağlıdır. 

Çift tırnak, ancak SET QUOTED_IDENTIFIER  ON özelliği varsa, sütun ismi sınırlayıcısı olarak kabul edilir.  Köşeli parantez kullanımı, kullanıcıların yanlış düzenleme yapma ihtimalini ortadan kaldırır fakat köşeli parantez , çift tırnakta olduğu gibi platformdan bağımsız değildir. Bu kurallar, genel olarak tanımlayıcı kurallar olarak bilinir ve SQL Server’da isim verdiğiniz nesne için geçerlidir. Özel nesne tipleri için ekstra kurallar olabilir.

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Yorum Ekle