Sql server veri tipleri, sql data types, Bit, Bigint, Int, SmallInt, TinyInt, Decimal, Numeric, SmallMoney, Float (ANSI Real ile eşanlamlı), DateTime, SmallDateTime, Cursor, Timestamp/rowversion, Unique Identifier, Char, VarChar, Text, Nchar, NvarChar, Ntext, Binary, VarBinary, Image, Table, Sql_variant, XML

Sql Server’daki veri tiplerini birer birer tanıyalım.

Veri Tipleri 

Veri Tipi İsmi Sınıfı Boyutu Veri Yapısı
Bit Tamsayı 1 Boyutu yanıltıcı olabilir. Tablodaki ilk bit veri, bir byte büyüklüğündedir, sonraki yedi veri de aynı byte’ı kullanabilir. Null’lara izin verilmesi, kullanılan byte’a ekstra byte eklenmesine neden olur.
Bigint Tamsayı 8 Çok büyük sayılar kullanabilmek içindir. Bu veri türü, -263 den  263-1’e kadar tüm sayıları kullanmamızı sağlar. Yaklaşık olarak eksi 92 kentilyon ile artı 92 kentilyon demektir.
Int Tamsayı 4 -2,147,483,648’den 2,147,483,647’e kadar tüm sayılar.
SmallInt Tamsayı 2 -32,768’den 32,767’e kadar tüm sayılar
TinyInt Tamsayı 1 0’dan 255’e kadar tüm sayılar
Decimal ya da Numeric Ondalık/Sayısal Değer Değişir -1038-1’den 1038-1’e kadar tam sayı ve ondalık desteği verir. İki tipde eş anlamlıdır.
SmallMoney Parasal 4 -214,748.3648’den +214,748.3647’e kadar parasal birim
Float (ANSI Real ile eşanlamlı) Yaklaşık Sayısal Değerler Değişir Boyut ve doğruluğu belirleyen bir argüman (örneğin Float(20)) alır. Argüman boyutu byte değil, bittir. -1.79E+ 308’den 1.79E +308’e kadar uzanır.
DateTime Tarih/Zaman 8 3/100 saniye doğrulukla, 1 Ocak 1753’den 31 Aralık 9999’a kadar tarih ve zaman.
SmallDate Time Tarih/Zaman 4 1 dakika doğrulukla, 1 Ocak 1900’den 6 Haziran 2079’a kadar tarih ve zaman
Cursor Özel sayısal değer 1 Cursor pointer’ı. Pointer sadece 1 byte yer kaplarken, sonuç kümesinin asıl cursor’un daha fazla yer kaplamasına (sonuç kümesine bağlı olarak boyut değişir) neden olduğunu unutmayın.
Timestamp/rowversion Özel Sayısal Değer (İkilik Değer) 8 Verilen veritabanında eşsiz olan özel değer. Bu özel değer veritabanına her ekleme ya da güncelleme yapıldığında, timestamp veri tipi sütunu UPDATE cümlesinde bulunmasada, veritabanının kendisi tarafından otomatik olarak atanır. (Aslında, direk olarak timestamp sütununda güncelleme yapmanıza izin verilmez.)
Unique Identifier Özel Sayısal Değer (İkilik Değer) 16 Özel Globally Unique Identifier (GUID). Uzay ve zamanda eşsiz olacağı garantilenmiştir.
Char Karakter Değişir Sabit-uzunlukta karakter verisi. Atanan değer uzunluğundan kısa olan değerler, atanan uzunluğa tamamlanır. Veri, Unicode değildir. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 karakterdir.
VarChar Karakter Değişir Değişken uzunlukta karakter verisi. Kısa değerlen tamamlanamaz. Veri, Unicode değildir. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 karakterdir, fakat çok geniş karakter alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.
Text Karakter Değişir Daha önceki versiyonları desteklemek amacıyla SQL Server 2005’de mevcuttur. Bunun yerine varchar (max) veri tipini kullanın.
Nchar Unicode Değişir Sabit uzunlukta Unicode karakter verisi. Atanan değer uzunluğundan kısa olan değerler, atanan uzunluğa tamamlanır. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakterdir.
NvarChar Unicode Değişir Değişken uzunlukta Unicode karakter verisi. Kısa değerler tamamlanmaz. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakterdir, fakat çok geniş karakter alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.
Ntext Unicode Değişir Text veri tipi gibi, bu veri tipide sadece eski versiyonlara destek amacıyla mevcuttur. Yerine, varbinary(max) kullanın.
Binary İkilik Değer Değişir Maksimum 8000 byte uzunluğunda, sabit-uzunlukta ikilik değerde veri
VarBinary İkilik Değer Değişir Değişken uzunlukta ikilik değer veri. Belirlenmiş maksimum uzunluk 8000 byte’dır, fakat uzun byte alanı (maksimum 2^31 byte’a kadar) olarak belirlemek için max anahtar sözcüğünü kullanabilirisiniz.
Image İkilik Değer Değişir Eski veriyonlara destek olmak için 2005’de mevcuttur. Yerine , varbinary(max) kullanılır.
Table Diğer Özel Bu veri tipi öncelikle, tipik bir kullanıcı tanımlı fonksiyon sonucu olarak ortaya çıkan sonuç kümeleri ile çalışırken kullanılır. Bir tablo tanımındaki veri tipi olarak kullanılamaz. (Tabloları, tablolara yerleştiremezsiniz.)
Sql_variant Diğer Özel VB ve C++’daki Variant veri tipi ile az çok ilişkilidir. Aslında SQL Server’daki diğer veri tiplerinin çoğunluğunu içine alan bir kapsayıcıdır. Yani, bir sütun ya da fonksiyonda birden fazla veri tipi kullanmanız gerektiğinde, bu veri tipini kullanabilirsiniz. VB’den farklı olarak, bu veri tipini kullandığınızda, veri tipini daha özel veri tipine dönüştürmek için şekillendirmeniz gerekir.
XML Karakter Değişir XML verisi için var olan karakter alanını tanımlar. Verinin XML şemasında geçerli olmasını ve özel XML’e yönelik fonksiyonların kullanımını sağlar.

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

5 Yanıt to “Sql server veri tipleri, sql data types, Bit, Bigint, Int, SmallInt, TinyInt, Decimal, Numeric, SmallMoney, Float (ANSI Real ile eşanlamlı), DateTime, SmallDateTime, Cursor, Timestamp/rowversion, Unique Identifier, Char, VarChar, Text, Nchar, NvarChar, Ntext, Binary, VarBinary, Image, Table, Sql_variant, XML”

  1. benim bir kaç sorum olcaktı sql servera yeni başlıyorum yardımcı olabilirmsiniz?

Yorum Ekle