Index, index nedir ?, Clustered  Index, clustered indeks, Non-Clustered Index, non-clustered indeks, Trigger nedir ?, Constraint, Constraint Nedir ?, Schema Nedir ?, FileGroup, FileGroup Nedir ?, Diyagram Nedir ?, Diyagram, Sql View, View Nedir ?

İndeksler Nedir ?
İndeks , sadece özel tablo ya da view çatısı altında mevcut olan bir nesnedir. İndeks , ansiklopedilerin arka sayfalarında bulunan dizine çok benzer şekilde çalışır, özel bir yöntemle sıralanmış bir tip arama ( ya da “anahtar”) değeri vardır. Bu arama değeri, sizi gerçek bilgiye götürecek olan başka bir anahtar değer sağlar.

İndeks bilgiye ulaşmada hızlı bir yöntem sağlar. İndeksler iki gruba ayrılır. Clustered  Index  (Clustered İndeks) Nedir ?

Tablo başına sadece bir tane clustered indekse sahip olabilirsiniz. Bir indeks clustered ise, bunun anlamı, clustered indeksin bağlı olduğu tablonun, fiziksel olarak o indekse göre sıralanmasıdır. Bir ansiklopedi dizini hazırlıyorsanız, ansiklopedideki bilgiler sayfa numarasına göre sıralanacaktır.

Non-Clustered Index  (Non-clustered İndeks) Nedir ?

Her tabloda birden fazla non-clustered index’e sahip olabilirsiniz. Kelime dizini denildiğinde ne anlıyorsanız, non-clustered index de aynı şekildedir. İndeksin bu türü, veriyi bulmanızı sağlayacak olan başka bir değeri işaret eder. Ansiklopedi için, kitabın arkasındaki anahtar kelime dizinidir, her anahtar kelimenin yanında o kelimenin bulunduğu sayfa numaraları vardır.
İndekslere sahip view’lar  (ya da indekslenmiş view’lar) herhangi bir non-clustered index’e sahip olmadan önce, en azından bir clustered index’e sahip olmak zorundadır.

Trigger Nedir ?

Trigger, sadece tablo çatısı altında mevcut olan bir nesnedir. Trigger ‘lar, tablonuz üzerinde ekleme, güncelleme ya da silme gibi temel işlemler gerçekleştirildiğinde otomatik olarak uygulanan mantıksal kod parçalarıdır.

Triggerlar, çeşitli şeyler için kullanılabilir fakat başlıca kullanımı, verinin ilk girildiği gibi kopyalanması ya da veri üzerinde yapılacak güncellemelerin, bazı kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi içindir.

 

Constraint  Nedir ?

Bir constraint, yine tablo sınırları içinde mevcut olan bir değer nesnedir. Constraint’ler, adından da anlaşılacağı gibi, tablonuzun belirli şartları sağlaması için kısıtlamalar getirir. Constraint’ler, bir bakıma veri bütünlüğü konusunda olası çözümler olarak trigger’lar ile yarışır. Bununla birlikte, ikisi aynı şeyler değildir. Her birinin kendi belirgin avantajı vardır.

 

Schema Nedir ?

Schema’lar, veritabanı ile veritabanının içerdiği diğer nesneler arasında bir ara isimlendirme sağlar. Her bir veritabanında varsayılan isimlendirme “dbo” (veritabanı sahibi anlamına geliyor) şeklindedir. Her kullanıcı, varsayılan schema’ya sahiptir, SQL Server’da nesneleri otomatik olarak kullanıcının varsayılan schema’sı içinde arar. Bununla birlikte, eğer nesne o kullanıcı için varsayılan olan schema için değilse <schema adı>.<nesne adı> şeklinde iki parçalı isimlendirme ile gösterilmek zorundadır.


FileGroup Nedir ?

Varsayılan olarak, tüm tablolar ve veritabanı ile ilgili (log’lar haricinde) her şey , tek bir dosya da saklanır. Bu dosya, birincil dosya grubu (primary filegroup) adı verilen grubun üyesidir. Bununla birlikte, bu düzenlemeye bağlı olmak zorunluluğunda değilsiniz.

SQL Server , 32.000’in üzerinde küçük ikincil dosyalar (secondary files) tanımlamanıza izin verir. Bu ikincil dosyalar, birincil dosya grubuna eklenebileceği gibi, bir yada daha fazla sayıda ikincil dosya grubu oluşturarak bu gruplara da eklenebilir. Sadece bir tek birincil dosya grubu olmakla birlikte, 255 adet ikincil dosya grubu oluşturabilirsiniz. İkincil dosya grubu, CREAT DATABASE  ya da ALTER DATABASE  komut seçenekleri ile oluşturulur.

Diyagram Nedir ?

Veritabanı tasarımı konusunu tartışırken, veritabanı diyagramlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz şimdilik diyagramlar, veritabanındaki farklı tabloları, her tablodaki sütun isimlerini ve tablolar arasındaki ilişkiyi gösteren, veritabanının görsel gösterimidir demek yeterlidir.

View Nedir ?

View bir çeşit sanal tablodur. View, bir çok durumda, kendisine ait hiç bir veriye sahip olmamasına karşın, bir tablo gibi kullanılır. Aslında view sadece tablolarda saklanan verinin yeniden gösterimi ve planlamasıdır.  Bu plan, sorgu cümlesi şeklinde veritabanında saklanır. Bu sorgu, bir ya da daha fazla tabloda, bazı sütunlardaki veriyi çağırır. Elde edilen veri, view’da veri olarak gösterilebilmesi için bazı kriterlere uymak zorundadır . (View tanımlamasına bağlı olarak)

SQL Server 2000’e kadar, view kullanımının amacı, view kullanıcısının neleri görebileceğini kontrol etmekti. Bunun getirdiği iki önemli etkisi şuydu, güvenlik ve kullanım kolaylığı. View ile kullanıcının neyi görebileceğini kontrol edebilirsiniz, böylece tabloda sadece bir kaç kullanıcının erişmesi gereken kısımlar (örneğin, maaş detayları gibi) varsa, sadece bu kullanıcıların erişimine izin verilen ve sadece bu sütunları içeren bir view oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kullanıcının gerekli olmayan bilgiler üzerinde de arama yapmak zorunda olmaması için uygun bir view oluşturulabilir.

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Bir Yanıt to “Index, index nedir ?, Clustered Index, clustered indeks, Non-Clustered Index, non-clustered indeks, Trigger nedir ?, Constraint, Constraint Nedir ?, Schema Nedir ?, FileGroup, FileGroup Nedir ?, Diyagram Nedir ?, Diyagram, Sql View, View Nedir ?”

  1. Mustafa Capkan says:

    faydalı bilgiler olmuş Reis xd

Yorum Ekle