Network İletişim Standartları

Windows Server 2008, network yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan iletişim standartları; sunucular, istemciler ve ağ aygıtları arasında iletişimi sağlar.

OSI MODEL  (Open System Interconnection) :
Open System Interconnection (OSI) modeli, network iletişimi için kullanılan tüm genel görevleri tanımlar. 7 ayrı katmandan oluşmaktadır. Üst katman ile alt katman arasında her zaman bir iletişim gerçekleşir. Bir ağ üzerinde verinin aktarılması için aşağıda bulunan katmanların hepsinden geçmek zorundadır. Katmanları sıralayacak olursak ;

7- Application
6- Presentation
5- Session
4- Transport
3- Network
2- Data-link
1- Physical

1. Ve 2. Katmanlarda ağ üzerindeki fiziksel aygıtlar ve ilişkili görevler tanımlanırken, 7. ve son katmanda ise açılacak uygulama için servis desteği sağlanır.

Ağ üzerinden bilgiyi gönderen bilgisayarda alıcının kim olacağına dair adres bilgisi eklenir. Alıcı bilgisayar önce adres bilgisine bakar. Sonuç olarak, tüm veri okunması ancak alıcı bilgisayar tarafından yapılır. Böylece, network ortamındaki bilgisayarlarda gereksiz zaman harcanması önlenmiş olur.

Bazı katmanları açıklayıp inceleyelim:

 

APPLICATION LAYER (7):
Uygulama katmanı üzerindeki en üst katmanı işgal eder. Tüm uygulamaları içermenin yanı sıra, ağ için erişim iznini verir. Kullanıcı bilgilerini düzenlemek ve değiştirmek için kullanılan katmandır.

İçerdiği protokoller :

Hypertext Transfer Protocol (HTTP):  World Wide Web(www) ortamı için web sayfalarını işlemlerinde kullanılır.

File Transfer Protocol (FTP):  Taşıma katmanı olup, bilgisayarlar arası iletişimi sağlar. Uygulama ile internet katmanları arası veri geçişine imkan sağlar.

TRANSPORT LAYER(4):
Taşıma katmanı olup, bilgisayarlar arası iletişimi sağlar. Uygulama ile internet katmanları arası veri geçişine olanak sağlar.

İçerdiği Protokoller:

Transmission Control Protocol (TCP):  Doğrulanmış veri dağıtımını garanti eder. Hem veriyi ulaştırır, hem de doğru bir şekilde iletilmesini sağlar.

User Datagram Protocol (UDP): Hızlı veri dağıtımını sağlar. Ancak verinin hedefe ulaşıp ulaşmadığını denetlemez. TCP’ye göre daha hızlı veri taşıması bir avantaj olsa da veriyi doğrulamaması dezavantajdır.

NETWORK LAYER(3):
Network katmanı, network ortamına veri gönderilmesini ve veri alınmasını sağlar. Network kablosu ve Ethernet kartı gibi aygıtları da kapsar. Ethernet kartı, 12 karakter içeren hexadecimal ve eşşiz bir numaraya sahip olmalıdır. Bu numara MAC adresi olarakta bilinir. Diğer iç katmanın aksine yazılım-tabanlı protokol içermez. Ancak Ethernet ve ATM gibi network ortamında veri aktarımını tanımlayan protokolleri içerir.

Biraz daha açacak olursak;  ağ ortamında iletişim için aynı anda çok sayıda uygulama var olabilir. TCP/IP yapısı, bu durumda uygulamalar arası bağı kurabilmelidir.

IP Adresi : Ağ iletişimini sağlamak için, hedef ve kaynak bilgisayarların birbirlerinin konumunu bilmesi gereklidir. IP adresi olarak bilinen ve benzersiz bir sayı ile bu iletişim sağlanmaktadır.  Ağ ortamında her bir bilgisayarın ya da ağ aygıtının bir IP adresi olmak zorundadır.  Örnek vermek gerekirse (10.0.0.8 ya da 192.168.1.15) gibi.

TCP/UDP Port:  Bilgisayar içindeki uygulama için PORT, bir tanımlayıcı görevi üstlenir. Port, 0 ile 65,535 arası bir değer alabilir. 0 ile 1024 arası port numaraları iyi bilinirler ve sunucu tarafının ortak TCP/IP uygulamalarına atanırlar. Kendi atamalarımız da bu Portları kullanmamız olası bir PORT çakışmasını engelleyecektir.  Sabit kullanılan portlar arasında (FTP:21, SMTP:25, POP3:110 gibi)

Socket:  IP adresi ile TCP veya UDP portlarının birleşimidir. Bir uygulama, spesifik IP adresini  kullanarak bir port oluşturur. (TCP ya da UDP olarak). Port, gönderilmiş veri için spesifik uygulamayı tanımlar.  IP adres bileşeni, verinin gideceği hedef bilgisayarın konumunu belirler.

TCP/IP Protokolü: Windows 7 ve Windows Server 2008 kurulu bilgisayarlar da ağ üzerindeki iletişim, çalışma ve bağlantı işlemleri Microsoft TCP/IP protokol takımı ile sağlanır. TCP, UDP, IP, ICMP, IGMP ve ARP olmak üzere 6 temel protokol yapısı içerir.

TCP : Bilgisayarlar arası veri iletimi yapılmadan önce bağlantı kurulması gereklidir. İki bilgisayar arası Connection-Ortiented veri dağıtımı için TCP/IP, standart protokol yapısı TCP protokolüne ihtiyaç duyar. Bağlantı kurulduktan sonra veri iletimi, iki bilgisayar arası kurulu tek bir bağlantı üzerinden gerçekleşir. Bu bağlantıya Unicast adı verilir. Kaynak bilgisayar, verilerini paketler halinde gönderir. Hedef bilgisayar ise paketleri birleştirip, orjinal veriye ulaşır.

Paketler halinde veri iletimi performansı artırır. Paketlerin her biri, hedef bilgisayarda doğrulama işlemi yapabilmesi için ardışık sayı ve bilgilendirme içermek durumundadır. Eğer belirli süre içerisinde kaynak bilgisayara doğrulama bilgisi dönmez ise, ilgili paket yeniden gönderilecektir. Ayrıca hedef ve kaynak uygulamalara TCP protokolü tarafından PORT bilgiside eklenir. Kaynak bilgisayar hedef Portunu kullanarak, doğrudan hedef bilgisayarda ki uygulamaya veriyi gönderir. Hedef bilgisayar ise kaynak Portu kullanarak doğrulama bilgisini ilgili kaynak uygulamaya gönderir.

Session :  İki bilgisayarın TCP kullanarak veri alış verişinde bulunmasından önce bağlantı kurmaları zorunludur. Sanal olan bu bağlantı Session (Oturum) olarak adlandırılır.

Session (Oturum) 3 aşamada gerçekleşir;

1- Kaynak bilgisayar, ardışık numara ve paket boyutunu içeren oturum bilgilerini göndererek bağlantıyı başlatır.
2- Hedef bilgisayar, oturum bilgilerini sunar.
3- Kaynak bilgisayar aldığı bilgileri doğrular ve kabul ettiğini bildirir.

UDP : Network iletişiminde hedef uygulamayı tanımlayan taşıma katmanı protokolüdür. TCP protokolünün yaptığı görevi yapar. Veri iletişimini hızlı olarak yapar ve doğrulama işlemi yapmaz. Veriler ardışık sayı ve bilgilendirme kısmını içermez.

   Broadcast ve Multicast yöntemi ile çoklu bilgisayar ortamında veri taşınmasında kullanılır. (P2P programlarının çoğunlukla tercih eder. Limewire, Torrent vb. Gibi) Veri kaybının önemli olmadığı uygulamalarda ve küçük boyutlu veri alışverişinde elverişlidir.

UDP Portları, TCP portları ile bazen aynı numarayı alsa da tamamen bağımsızlardır.

IP : Paketler taşıma veya ağ katmanından UDP veya TCP vasıtası ile geçerken IP Protokolü kullanılır. Birinci fonksiyonu; paketler hedefe ulaşıncaya dek rotalarını belirlemektedir.
  Her bir paket kaynak ve hedef bilgisayarın IP adresini içerir. Eğer her iki bilgisayar aynı bölüm içinde ise taşıma doğrudan yapılır. Ancak farklı iki bölümde bulunuyorsa taşıma işlemi bir ROUTER üzerinden gerçekleşir. Paketlerin ağ ortamında taşınması Time to Live (TTL)  numarasına bağlıdır. Yaşam süresi, söz konusu paketin elimine edilmeksizin ağ ortamında ki zamanını belirler.

ICMP : TCP/IP netowrk ortamında ki IP Multicasting için, üye listelerinin yönetimini sağlar. Multicast Group  olarak bilinen, seçilmiş alıcı gruplar için gönderilmiş mesajlara ait işlemler  IP Multicasting olarak adlandırılırlar. Multicast bilgilerinin alıcılara ulaşması için, iletişim yolu üzerindeki her bir ROUTER tarafından multicasting destekleniyor olmalıdır.  Windows 2000-2003-2008 Server tabanlı işletim sistemleri  IP Multicasting desteklerler.

ARP : TCP/IP protokol takımında internet katmanında yer alır. Dış paketler için adres çözümlemesi yapar. Yani, MAC adresi ile tanımlanır. Veri gönderiminde kaynak ve hedef bilgisayarların MAC adresi yer alır.

ARP Cache :  IP adresleri ile onlara karşılık gelen MAC adresleri, bir tablo içinde tutulur. Tablo sayesinde bir sonra ki bağlantı talebi, cache’de tutulduğu için daha hızlı yanıtlanır.

Physical Address Resolution :  ARP her paketin hedef bilgisayara ait IP adresini, kendi Cache tablosunda yer alan MAC adresleri ile karşılaştırır. Eğer sonuç olumlu olursa Cache tablosunda yer alan MAC adresini alır. Olumsuz olursa ağ ortamına Broadcast atarak yanıt almaya çalışır. Özetlemek gerekirse, hedef bilgisayarın MAC adresini elde etmesi zorunludur. Ayrıca aşağıda ki standartlarda programların çalışma yapısını ve iletişim kurallarını belirler.

Internet Engineering Task Force (IETF) – http://www.ietf.org
World Wide Web Consortium – http://www.w3.org
Institute Of Electirical and Electronics Engineers (IEEE) – http://www.ieee.org
International Telecommunication Union (ITU) – http://www.itu.int

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Yorum Ekle