Gmaildeki Yeni Email Gösterimi

Gmail kısa bir süre önce, e-posta içi imajların gösteriminde kullanılan html kodun yorumlanmasında bir değişikliğe gitmiştir. (daha fazla…)

Devamı için