IPv6, Internet Protocol Version 6, IPv6 Nedir, IPv6 Ayarları, IPv6 IP Tanımlamak, IPv6 Ayarları, ipv4 ve ipv6 arasındaki farklar, IPv4 Limiti, Sınırlı Adres Alanı, Quality of Service (Qos) kullanımı, IPv6 daki Yenilikler

IPv6 Nedir ?

Internet Protocol Version 6 (IPv6), TCP/IP protokolünün önemli bir şekilde geliştirilmiş halidir. Windows Server 2008 kurulduğunda, IPv6 otomatik olarak kurulur ve varsayılan bir protokoldür.

IPv6 sayesinde, IPv4 içindeki sınırlı kullanım limitlerinin üstüne çıkabiliriz. IPv6 gelişmiş yapısı ile gerek Internet, gerek şirket içi ağlarda daha yüksek bir güvenlik sağlar. 

IPv4 Limiti: 1981 yılında geliştirilen IPv4, bu tarihten günümüze kadar önemli bir değişiklik göstermeden kullanılmış ve hala kullanılmaya devam etmektedir. Ancak gelişen Internet yapısında, tam olarak ihtiyacı karşılayamamaktadır.

IPv4 limitlerini sıralayalım;

Sınırlı Adres Alanı : IPv4, yalnızca 32bit’lik adreslemeyi kullanabilir. Bu adreslerin büyük bölümü günümüzde tahsis edilmiş olduğundan , artık yeni kullanılacak alan kalmamıştır.

Routing yönetim zorluğu: IPv4 ağlarında router yönetimini etkin bir şekilde kullanma zorluğu karşımıza çıkar. Internet omurgası içinde yaklaşık 85000 router listesi bulunur ve yönetimi zordur.

Karmaşık host yapılandırılması: IPv4 hostlarının otomatik olarak yapılandırılması için DHCP server kullanmak gerekir ki buda ek bir yapılandırma gerektirir.

Güvenlik :  IPv4, ağ üzerinde veri transferi sırasında herhangi bir güvenlik yönetimi içermez. IPSec ve diğer protokoller yardımı ile güvenlik sağlanabilir. Bu da ilave yapılandırma yükü getirir.

Sınırlı Quality of Service (Qos) kullanımı : Qos yapısının IPv4 içinde kullanımı, TCP ve UDP üzerinde sınırlıdır. Bu, tüm yapılara uygunluğu göstermez.

IPv6 ‘daki Yenilikler ve Gelişmeler

IPv6, gelecek nesil protokolü anlamına gelen IP-The Next Generation (IPng) olarak adlandırılmıştır.

IPv6 ‘nın bazı özelliklerini kısaca açıklayalım;

Geniş Adres Alanı: IPv6, 128 bit’lik adres alanı kullandığından, IPv4’e göre çok daha geniş adres kullanma imkanı sağlar.

Etkili Routing : Hiyerarşik routing olayına destek verdiği için, Internet omurgasında router sayıları azalır ve daha etkin bir şekilde kullanılır.

Basit host yapılandırılması: IPv6 ‘da , DHCPv6 yardımı ile dinamik olarak yapılandırmaya destek verir. Ancak bunun yanı sıra router ile de host yapılandırması dinamik olarak yapılabilir. Ayrıca tek ağlarda herhangi bir ayar yapmadan iletişim olanağı da sağlar. Bu yapı IPv4 içindeki APIPA yapısına benzer.

Güvenlik : IPv6 içinde varsayılan olarak IPSec yapısı bulundurur. Bu yapıda, ağ ortamında verilerin şifrelenerek daha güvenli bir şekilde hareketine imkan tanır.

Teslimde öncelik : IPv6, paket başlıkları içinde bir Flow Label içerir. Bu label da, paket tesliminde öncelikli hareket etmesine imkan tanır. Bu öncelikte paketlere aynı zamanda IPSec ile güvenlik sağlanır.

Bunun dışında daha önce de belirttiğimiz gibi adres alanı için 128 Bit kullanır. Bu 128 bit’in 64 bit’i Host ID, 64 bit’i Network ID için kullanılır.

Ayrıca IPv4’de kaynak adresi anlamına gelen 0.0.0.0 adresinin karşılığı :: veya 0:0:0:0:0:0:0:0 olarak IPv6 içinde ifade edilir.

Yine IPv4 yapısında Loopback adresi olarak kullandığımız 127.0.0.1 adresinin ise ::1 veya 0:0:0:0:0:0:0:1 olarak IPv6’da kullanılmaktadır.

IPv6 Yazılımı Nedir, Nasıl Çalışır ?

IPv6; IPv4’deki gibi noktalı gösterim kullanmaz. 4 dijit’te oluşan her bir kolon ifadesi için hexadecimal sayı sistemi kullanılır. Yani, her bir hexadecimal dijit, dört bitten oluşur. Başta bulunan sıfırlar atılarak yazılabilir. Ayrıca bir dijit içinde dört sıfır varsa, bunun hiç biri yazılmayabilir ve bir sonraki dijite fazladan iki nokta üst üste konularak geçilebilir. Veya dört sıfır yerine tek bir sıfır yazılabilir.

Örnek :

Tam IPv6 yazılımı :2001:0DB8:0000:0000:02AA:00FF:FE28:9C5A/64

Sıfır kullanımı : 2001:DB8:0:0:2AA:FF:FE28:9C5A/64

Tam sıfırlı dijitlerde, geçişte çift iki nokta üst üste kullanımı : 2001:DB8::2AA:FF:FE28:9C5A/64

IPv6, Network ID’yi tanımlamak için bir ek kullanılır. Bu ek Subnet Mask yeri için kullanılır. Network ID bit’lerinin sayısı tarafından bölüm (\) işareti ile ayrılır. Yukarıdaki yazımlarda sonda bölüm işareti ile ayrılan Network ID içindeki 64 bit ifadesi, bunu temsil eder. IPv4 yapısındaki kullanıma benzemektedir.

Ayrıca IPv4 dekine eş değer olan Unicast ve Multicast adres tiplerine destek verir. Yine IPv4 içindeki Multicast’e benzer Anycast adres tipide bulunmaktadır.

IPv6 için Neighbor Discovery (ND) protokol ile aynı link içindeki komşu düğümlerin etkileşimi yönetilebilir.

IPv4 ile IPv6  arasındaki farklar ile yazının ikinci bölümüne devam edeceğiz ;)

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Yorum Ekle