Tunneling, IPv6 ile Birarada Kullanılanlar, Node Tipleri, IPv4 Only Node, IPv6 Only Node, IPv4/IPv6 Node, IPv4 Node, IPv6 Node, IPv6/IPv4 node, IPv4-to-IPv6 Proxy, IPv4 ve IPv6 Kullanımı, Dual IP Layer Mimarisi, Dual Stack Mimarisi, DNS Altyapısının Gereksinimleri, IPv6 over IPv4 Tunneling, tunnel endpoint IPv4, Tunneling Şekilleri, Router to Router, Host-to-Router, Router-to-Host, Host-to-Host, Node Type

IPv6 ile Birarada Kullanılanlar
Bu kısımda IPv6 ile beraber kullanacağımız yapıları inceleyerek bunların IPv4 içinde kullanımları arasındaki farkları görelim.

Node Tipleri
Bir IPv6 ağını planlarken, en önemli yapılardan biri node (düğüm) veya host  için ne tip bir seçim yapacağımızda. Aşağıdaki yapılardan biri ile node tanımlaması yapabiliriz. Node ara bağlantıları sağlayabilmek için önemli bir yapıdır. 

IPv4 Only Node
Sadece IPv4 ile uygunalabilirler ve IPv6 desteği yoktur. Günümüzdeki birçok host ve Router IPv4 Only Node yüklenerek çalışırlar. 

IPv6 Only Node
Sadece IPv6 ile uygunalabilirler ve IPv4 desteği yoktur.  Sadece IPv6 node ve uygulamaları ile bağlantıya geçebilir. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak küçük aygıtlarda (cep telefonu, pocket pc) yaygın olarak kullanılacaktır. 

IPv4/IPv6 Node
Hem IPv4, hem de IPv6 tarafından uygulanabilirler.

IPv4 Node
IPv4 ile uygulanabilirler. IPv4 Only Node veya IPv6/IPv4 node ile de yapılabilir.

IPv6 Node
IPv6 ile uygunalabilirler. IPv6 Only Node veya IPv6/IPv4 node ile de yapılabilir. 

Bu listeden de anlayabileceğimiz gibi geniş sayılı node’lar, bir IPv4 ve ya IPv6 yapıları ile iletişime geçebilirler. Gerçek bir taşıma gerçekleştirmek için tüm IPv4 node’larını  IPv6 Only Node yapısına dönüştürmek gerekir ki, bu da mümkündür. Ancak yakın bir gelecekte basit bir şekilde taşıma işlemini gerçekleştirebileceğiz ve IPv4  Only Node yapısını IPv6/IPv4 node yapısına dönüştürebileceğiz.  IPv4 Only Node yapısının IPv6 Only Node yapısına dönüştürmek için IPv4-to-IPv6 Proxy veya dönüştürü Gateway kullanmanız gerekir. 

IPv4 ve IPv6 Kullanımı
IPv4 yapısı ile IPv6 yapısını birarada kullanmak için aşağıdaki mekanizmaları seçebiliriz.
Dual IP Layer Mimarisi (Windows Server 2008 ve Windows Vista,7)
Bu mimari hem IPv4, hem de IPv6 internet katmanını tek bir Transport Layer katmanında gerçekleştirir. Örneğin, TCP ve UDP Bu yapı, kolayca IPv6’ya taşımayı sağlar. Buradaki paketlerin tipleri; IPv4 paketleri, IPv6 paketleri ve IPv6 over IPv4 paketleri.
 

Dual Stack Mimarisi (Windows Server 2003 ve Windows XP)
Bu mimari hem IPv4, hemde IPv6 internet katmanını ayrı protokol yığınlarında ayrı bir Transport Layer katmanında gerçekleştirir. Örneğin TCP ve UDP.  Buradaki paketlerin tipleri;  IPv4 paketleri, IPv6 paketleri ve IPv6 over IPv4 paketleri. 

DNS Altyapısının Gereksinimleri
DNS altyapısı başarılı bir şekilde birarada kullanılabilir. Burada IPv4 node yapısı için A kayıt tipi kullanılırken, IPv6 ise AAAA kayıt tipini kullanır.

IPv6 kullandığımız zaman, DNS aynı host için çeşitli adresler tutabilir. Her bir adres IPv6 adreslerinin farklı tiplerine ait olabilir. Adres seçim kurallarını görmek için komut satırına netsh interface ipv6 show prefixpolicies  komutunu yazarak , seçimi görebiliriz. 

IPv6 over IPv4 Tunneling
Bu yapıyı kullanarak, IPv6 paketleri ile bir IPv4 Header’ını birbirine sarabiliriz. Bunun sonucunda IPv6 paketleri, bir IPv4 altyapısının üzerine gönderilebilir. IPv4 header’ı ile IPv4 Protocol alanı 41 olarak ayarlanarak, IPv6 paketleri ile sarılır. Source ve Destination alanları, tunnel endpoint IPv4 adresleri olarak ayarlanır. Bunu manuel veya otomatik olarak ayarlayabiliriz.
 

Tunneling Şekilleri

Bir IPv4 yapısı üzerinde IPv6 trafiği ile IPv6/IPv4 node’ları arasındaki tünel şekilleri RFC 2893 ile tanımlanır. 

Router to Router
Router-to-router tunneling şeklinde iki IPv6/IPv4 router; iki IPv6 tabanlı yapıyı bir IPv4 alt yapısı üzerinden bağlar. Örnek olarak bu yapıyı, bir IPv6 test laboratuarını bir IPv4 organizasyon  network’ü üzerinden IPv6 internet’ine bağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca iki IPv6 network’ünü bir IPv4 interneti üzerinden de birbirine bağlamak için kullanabiliriz. 

Host-to-Router  veya Router-to-Host
Bir IPv6/IPv4 node bir IPv4 yapısında oturur, burada bir IPv6 over IPv4 tüneli oluşturmak için IPv6/IPv4 router kullanılır. IPv4 internetine erişmek için kullanılabilir.
 

Host-to-Host
Bir IPv4 yapısı içinden tünel yardımı ile iki IPv6/IPv4 node’larını bağlama prensibine dayanır. IPv6/IPv4 ISATAP adresini kullanarak  bir IPv4 yapısına sahip organizasyondan geçer.

Bu tünel şekillerini oluştururken tünel endpoint manuel olarak yapılabilir. Ancak otomatik tüneller için, bu manuel yapılandırmaya gerek yoktur. ISATAP ve 6to4 yapıları otomatik tünel tipine destek verir. 

Bir sonraki yazımızda Tunneling teknolojilerinin kullanımından bahsedeceğiz ;)

Benzer Yazılar

  • Benzer Yazı Bulunamadı

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Yorum Ekle