IPv4 ile IPv6 Arasındaki Farklar, IPv6 Adres Alanı, IPv6 Önekleri (Format Prefix), Format Prefix, Format Prefix nedir, IP Öneki, Internet Assigned Number Authority

IPv4 ile IPv6 Arasındaki Farklar

IPv4 ilk olarak 1970’lerde geliştirildiğinde, bir gün yetersiz kalabileceği tahmin edilmiyordu. Ancak 1992 yılına gelindiğinde artık tükenmişti ve yeni bir teknolojiye ihtiyaç doğdu.

Yeni geliştirilen IPv6 ile 128 bit’lik adres alanına geçilerek, toplam 655,570,793,348,866,943,898,599 (6.5 x 10^23) değerinde (okunması bile 10 snye alıyorJ) bir adres havuzu elde edildi. Bu değerin gerçek etkisi de IPv6’nın hiyerarşi yapısından dolayı, çok daha fazla olması da mümkündür.

Bu iki yapıyı bir tabloda kıyaslayalım;

Özellik IPv4 IPv6
Kaynak ve Hedef Adresleri 32 bit (4 Byte) 128 bit (16 Byte)
IPSec Desteği Opsiyonel Zorunlu
Adres Çözümleme Protokolü ARP, Broadcast kullanarak istekleri link-layer adresine çözümler. ARP istek frame’leri, multicast Neigbor Solicitaion mesajları ile değişir.
IGMP Lokal subnet grup üyeliklerini yönetir. IGMP, MLD mesajları ile değişmiştir.
ICMP Router Discovery Default Gateway’in IP adresini tespit eder. ICMP Router Solicitation ve Router Advertisement mesajları ile değişmiştir.
Broadcast Adresleri Subnet üzerindeki tüm düğümlere trafiği yollar. IPv6 broadcast adresinin yerine tüm düğümlerde bir link-local scope ile multicast adresi kullanır.
Ayarlar Manuel veya DHCP ile ayarlanır. Manuel veya DHCP ile ayarlamak zorunlu değildir.
Kaynak Kayıtlar DNS içinde A kaynak kaydı kullanarak bir IPv4 adresine atama yapılır. DNS içinde AAAA kaynak kaydı kullanarak bir IPv6 adresine atama yapılır.

 

IPv6 Adres Alanı

IPv6’ nın en açık özelliği; kuşkusuz geniş adresleri kullanabilmesidir. IPv4, dört adet onluk sistemdeki sayılardan oluşur. Buna dört oktet’li bir IP Adresi diyebiliriz. Örneğin; 192.168.1.2

Her onluk sayısına sahip sayılar, ikili sayı sistemindeki oktet’lerden meydana gelir.

11000000.10101000.00000001.00000101 (4 Oktet = 32 bit)

Oysa IPv6 içindeki adresin boyutu 128 bit’liktir. Bu da IPv4 adresinden dört kez daha büyük anlamına gelir. IPv6 aynı zamanda hexadecimal adresleri şeklinde ifade edilir.

Örneğin ; 2001:0:4137:9e76:28cc:95b6:b143:4911

IPv6 ‘nın kullandığı 16’lık sayı sisteminde 10 sembol ; 0 ile 9 arasındaki rakamlardan oluşurken, kalan 6 sembol ise A,B,C,D,E,F harflerinden oluşur. ( A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)  toplam 8 gruptan oluşan IPv6 adresi, her bir grup içinde dört tane hexadecimal (16’lık) karakter vardır.

Her bir 16 bit’lik kısmında dört ikilik sayı bulunur (16×8 = 128) Bu ikilik sayılar sondan itibaren 1,2,4 ve 8 değerlerini alır. Bu 2^0, 2^1, 2^2 ve 2^3 sayılarının karşılığıdır. Örneğin; [1000] ikilik düzendeki karşılığı 8’dir. [1111] ikilik düzenin karşılığı ise 15’dir. (8+4+2+1=15). 15’in 16’lık sayıda karşılığı ise F harfine denk gelmektedir.

Örnek vermek gerekirse;

128 bit’lik adres içinde bulunan sekiz gruptan birini ele alalım.

Bu adresimiz [0010] [1111] [0011] [1011] şeklinde olsun. Buradaki her bir ikilik pozisyonların değerlerini bulacak olursak eğer;

[0010] : 0+0+2+0 = 2

[1111] : 8+4+2+1 = 15 veya F

[0011] : 0+0+2+1 = 3

[1011] : 8+0+2+1 = 10 veya A

Yukarıda tek bir grup için yaptığımızı, 8 grup için yaptığımızda IPv6 adresimiz karşımıza çıkacaktır.

[0010] [0000] [0000] [0111] = [2][0][0][7]

[0001] [1111] [1011] [1000] = [1][F][B][8]

[0000] [0000] [0000] [0000] = [0][0][0][0]

[0001] [1111] [0011] [1011] = [1][F][3][B]

[0000] [0010] [1010] [1010] = [0][2][A][A]

[0000] [0000] [1111] [1111] = [0][0][F][F]

[1111] [1110] [0010] [1000] = [F][E][2][8]

[1001] [1100] [0101] [1010] = [9][C][5][A]

Her bir 16 bit’lik blok, dört hexadecimal karakterle ifade edilmektedir. Ve klanlar arası iki nokta üst üste ifadesi ile ayrılmaktadır. Buna göre yukarıdaki IPv6 yazılımı aşağıdaki gibidir.

2007:1FB8:1F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

Eğer bir dijit tamamen sıfırdan oluşuyorsa o sıfır yazılmayıp, fazladan bir adet daha iki nokta üst üste konulabilir. ( :: ) Son yazım aşağıdaki gibidir.

2007:1FB8::1F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

 

IPv6 Önekleri (Format Prefix)

Aynı IPv4’de olduğu IPv6 adres alanı, çeşitli IP fonksiyonları için bölümlere ayrılmıştır. Üstteki bit’ler yani ; baştaki bit’ler IP adresinin durumunu tanımlarlar. Bu bit’ler format prefix olarak bilinir.

Internet Assigned Number Authority (IANA) , IPv6 yönetimini yaparken bu bölümlenmelerin ve format prefix’in nasıl olacağını belirler.

Aşağıdaki tablo format prefix ile adres alan atamasının nasıl olacağını göstermektedir.

Atama Format Prefix İkilik Değer Format Prefix Onaltılık Değer Adres Alanının Bölümü
Ayrılmış (Rezerv) 0000 0000 - 1/256
NSAP için ayrılmış bölüm 0000 001 - 1/128
Global Unicast Adresleri 001 2 veya 3 1/8
Link-Local Unicast Adresleri 1111 1110 10 FE8 1/1024
Site-Local Unicast Adresleri 1111 1110 11 FEC0 1/1024
Multicast Adresleri 1111 1111 FF 1/256

 

Kalan IPv6, adres alanları atanmamış durumdadır. Bir IP adres öneki (Prefix) adres/önek uzunluğu şeklinde yazılır. Örneğin 21DA:D:3::/48 ve 21DA:D3:0:2F3B::/63 , IP adresleri önekidir. (Prefix)

Bu olay IPv4 içinde ondalık sayılar ile kullanılır ve Subnet Mask olarak bilinirken, IPv6 bir Subnet Mask kullanmaz ve sadece prefix uzunluklu ifadelere destek verir.

Bir sonraki yazımıda Unicast IPv6 adresleri, Global Unicast adresleri, Link-local adresleri, benzersiz local unicast adreslerine değineceğiz.

Benzer Yazılar

  • Benzer Yazı Bulunamadı

Etiketler: , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Yorum Ekle