Exchange Server 2007 Kurulumu – Resimli Anlatım Bölüm 1

Öncelikle Exchange Server kurulumuna geçmeden aşağıda ki konular hakkında az da olsa bilgi sahibi olmanızda fayda var diye düşünüyorum.

DNS ve FIREWALL hakkında temel bilgi

Windows 2003 veya Windows 2008 Server işletim sistemi ve AD(Active Directory)
MMC
Backup & Restore
Performance Monitor
Active Directory User and Computers
Event Viewer
IIS (Internet Information Server)
Network Monitoring
Telnet
Nslookup

Bu konular hakkında belli başlı bilgileri Windows Server konusu altında bulabilirsiniz.

Active Directory :
Exchange Server programına tam olarak hakim olmamız için Active Directory Exchange için ayrılmaz bir parçadır.  Şimdi Active Directory bileşenlerini birer birer inceleyelim.

Active Directory Bileşenleri :
Active Directory; Windows 2000,2003,2008 Server ile birlikte gelen bir roldür. Ve bir çok uygulama özellik Active Directory ile birlikte çalışmak durumundadır. Exchange Server 2007’de bu uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu sebepledir ki kullanıcı hesapları ve uygulamalar arasında bağlantı tek bir hesap girişi ile sağlanabilir.

Domain:
Bir Active Directory domain’i, yönetici tarafından tanımlanmış bir network içindeki bilgisayarları bünyesinde barındırır. Bu bilgisayarlar ortak bir veritabanını dizini paylaştıkları gibi, ortak olarak güvenlik kurallarınıda kullanırlar.  Active Directory yapısı sayesinde kullanıcı ve grup hesapları tek bir merkezi noktadan oluşturulup, yönetilebilir.
 Active Directory içinde ki kullanıcı ve bilgisayar hesapları Ous hiyerarşik yapısı ile düzenlenebilir.

Domain Controller ve Global Catalog:
Active Directory rolünü üstlenen bilgisayarlar bir DC (Domain Controller)’dır. Domain Controller’ın üzerinde local domain veritabanına ait bilgiler tutulur (Kullanıcı hesapları vb) gibi.

Bir DC (Domain Controller) sadeceye üye olunan domain’e ait bilgileri tutar. Diğer domain’e ait bilgileri tutmaz. Bunları ortak bir noktada birleştirmek için FOREST içinde bulunan bir DC, Global Catalog özelliğine sahip olmak durumundadır. Bu sayede diğer Domain’ler hakkında bir alt bilgi kümesi oluşturur.

Tree:
Birden çok domain yapısını bir arada tutan bu yapı, aynı DNS yapısını paylaşırlar ve birbirleri arasında otomatikman güven ilişkisi prensibine dayalıdır. Bu sebeple, verilen izinler çerçevesinde bir Domain içinden başka bir domain içindeki kaynakların kullanımı mümkündür.

Forest:
Bir veya birden fazla Tree bir araya gelerek, Forest yapısını oluşturabilirler. Ortak ayar ve şema prensibine dayanır. Eğer bir FOREST içerisinde birden fazla Tree varsa, bunlarda ki DNS adı farklı olmasına rağmen, gerekli ilişki ile birbirilerinin kaynaklarını kullanabilirler.

Her FOREST içinde sadece bir adet Exchange Server Ous olabilir.  Bir FOREST içerisinde bulunan tüm Domain’ler, aynı Active Directory ayarlarını ve şema bilgilerini kullanırlar.

Varsayılan olarak Forest’lar arasında, ortak olarak kullanabilecekleri hiç bir kaynak yoktur. Ancak Forest’lar arasında güven (Trust) ilişkisi kurularak, kaynak paylaşımı ve kullanımı sağlanabilir. Ayrıca Microsoft Idendity Integration Server (MIIS) veya Identity Integration Future Pack(IIFB) kullanılarak, FOREST’ler arasında bilgi senksronizasyonu sağlanabilir.

Forest içindeki Global Catalog  sunucuları ve aynı Domain içindeki Domain Controller arasında ki bilgiler Active Directory mekanizması sayesinde birbirleri ile replike olurlar. Bu replikasyon mekanizması; aynı site içinde tüm yapılarda otomatik olarak gerçekleşirken, farklı sitelerde bir Site Connector sayesinde ve zamanlama ayarı yapılarak sağlanır. Site içindeki replikasyon, siteler arasındaki replikasyona göre çok daha hızlıdır. 

Dns:
Domain Controller’i ve Global Catalog sunucularını bulmak için DNS yapısından faydalanılır. Bir Forest içinde bulunan Domain Controller ve Global Catalog sunucu bilgileri DNS içindeki SRV(Service Resource) kayıtlarında tutulur.

Benzer Yazılar

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook'ta Paylaş

Yorum Ekle