content top

Temel Network Güvenliği, Public Key Infrastructure, PKI, Certification Authorities, CAS, Certification Authority, CA, CA sertifikası, Certificate Templates, encryption-decryption, authentication, Sertifikasyon, Public Key, Private Key, Smart Card Logon, IPSec, EFS, Certificate Revocation List , CRL

Temel Network Güvenliği, Public Key Infrastructure, PKI, Certification Authorities, CAS, Certification Authority, CA, CA sertifikası, Certificate Templates, encryption-decryption, authentication, Sertifikasyon, Public Key, Private Key, Smart Card Logon, IPSec, EFS, Certificate Revocation List , CRL

Network üzerinde verilerin şifrelenerek, hareket etmesini sağlamak güvenli bağlantı anlamına gelir. Güvenli network iletişiminde kimlik denetimi (authentication) ve şifrele (encryption) için sertifikalar (certificates) kullanılabilir. Sertifikaları yayımlamak ve yönetmek için kullanılanılan sistem ise Public Key Infrastructure (PKI) ‘dır.  (daha...

Devamı için

Protokoller / Protocols

Protokoller / Protocols

Protokoller esas itibariyle yazılım olup, Network bileşenleri üzerine yüklenirler. Aynı protokolü kullanan bilgisayarlar birbirileri ile iletişim sağlayabilir. Farklı protokol kullanan iki bilgisayar arası veri alış-verişi olamaz. Farklı protokol tipleri, spesifik Network ortamları kurulmasına olanak sağlar. Her bir protokol temel Network iletişimine hitap etse dahi, farklı görev ve fonksiyonlara sahiptirler.  (daha...

Devamı için
content top