Başlangıçta Numlock tuşunu aktif hale getirmek, Başlangıçta Capslock tuşunu aktif hale getirmek, Başlangıçta Scroll tuşunu aktif hale getirmek, Numlock tuşu, Capslock tuşu, Scrolllock tuşu, Windows başlangıcında numlock, capslock, scroll lock tuşunu açık hale getirmek

Windows XP ya da Windows Vista’da açılışta NumLock, Caps Lock ve Scroll Lock tuşlarının hepsinin ya da tek tek açık olarak nasıl başlatıldığını anlatacağım. (daha fazla…)

Devamı için